Частотность: 0,017% (21 употребление)

Наиболее частые левые соседи: эвкил (2), 3 (1), амаски (1), антылду (1), би (1), бидерил (1), бэлэдес (1), горо (1), кэтэ (1), матал (1), месодяна (1), нуӈан (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: алагувумнил (1), алагумнилнун (1), антыл (1), бирэктын (1), конкурсалтын (1), куӈакар (1), маутван (1), мэ̄нңи (1), онекол (1), сайтла (1), сокоривра (1), улгучэмэттэ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Кэтэ кэргэр соливчал, идуамтылэлэ лучадыт улгучэмэттэ.
…презентациятын, ехорье конкурсалтын,амтылэвиртын, «Агиды хоктон», асады конку…
…н албаран, илча, надытчам су бэлэдесамтыл, атыркар, онекол тарил нерапты гера…
…и эвэды турэн век кэргэндук месоран,амтылэвкил улгучэмэттэ, тарит куӈакар эвк…
…таткит савка хавалван мутӈи сайтла «амтылхоктолин» ивнэл.
амтылдыло бидерил, гулэсэгилду, эделитын …
…«Аяврил алагувумнил, алагумнил тадукамтыл.
(скрыть контекст)

Форма амтыл встречается в 14 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)2
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)2
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)2
Оларил асал денчалин (2013)1
«Орорво иргичимнил» Китайду (2013)1
Севергарду хэгды документ (2013)1
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)1
Таткитва эмэндын (2013)2
Турэн – илэды баин (2013)1
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)2
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)2
Эӈэсил асал (2013)1
Итого20