Частотность: 0,029% (35 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: албаӈкин (1), амакал-нимӈакаласэл (1), бакадатын (1), бега (1), бидэн (1), булта (1), вадеӈкитын (1), гэрбин (1), дю (1), ирэктэлдук (1), лалбукалди (1), мучунду (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: болонива (1), булта (1), бэйӈое (1), гугдан (1), даран (1), инектэдеми (1), итыладеӈкитын (1), километрал (1), киран (1), нуӈардулитын (1), нуӈартын (1), орон (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. быть[V]-NR[N]:cn-SG-NOM-POSS.3SG
  2. быть[V]-PST.ITER-3SG

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Тадук булталиӈкитын Хэгдыгу хавабиӈкинэтэеттедэтын орорво, саӈанэдеӈкитын …
Со эрупчубиӈкин, окин эӈкин балдыра няӈта. Тэли улу…
…, чайе, сахэръе, турукэе. Нуӈаннунинбиӈкинпэктырэвунин, котон, пуртан.
…ги бидеӈкитын агиду эвэнкил, эргэчинбиӈкинхавады паскалитын.
Чипичал нёрамнитынбиӈкинкиран, тадук амардун дюр гагил, укэн…
Тар урунипчу праздникбиӈкин.
…лтадеӈкитын упкат — бэйӈо таманин аябиӈкин, нуӈардулитын лучал дёголкэӈкитын д…
(скрыть контекст)

Форма биӈкин встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)1
34
Итого35